Datasets

Het Golden Agents project streeft naar een wetenschappelijke kennisinfrastructuur dat onderzoekers uit de geesteswetenschappen in alle fasen van datacuratie en -verrijking ondersteunt en die direct aansluit op de nationale infrastructuur CLARIAH. Het proces van het omzetten van grote hoeveelheden ongestructureerde, heterogene data afkomstig uit verschillende collecties naar de gestructureerde data in de Golden Agents infrastructuur vraagt om transparantie in de herkomst en kwaliteit van de data die door de diverse onderzoeks- en erfgoedinstellingen wordt gegenereerd. Het project probeert methoden, tools en interfaces te ontwikkelen waarmee gebruikers de herkomst en kwaliteit van data in alle fasen van de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek kunnen volgen. 

Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Lenticular Lenses tool, die de gebruiker in staat stelt om links (URL’s) naar de entiteiten afkomstig van data van de verschillende nationale consortium partners zelf op elkaar afstemmen (data-alignment).

De digitalisering en indexering van ca. 2.000.000 scans van notariële akten, bestaande uit testamenten, huwelijkse voorwaarden, boedelinventarissen etc. verschaft een beeld van de bezittingen van inwoners van Amsterdam gedurende de Gouden Eeuw uit alle lagen van de samenleving.

Deze data worden gecombineerd met namen die in doop-, begraaf-, ondertrouwregisters en in andere documenten voorkomen om deze personen zo goed als mogelijk te kunnen identificeren. Om deze data met elkaar te combineren worden ze naar het rdf-formaat geconverteerd en na verrijking in de Timbuctoo data base gepubliceerd waarin de Golden Agents data is ondergebracht. Deze data betreffende consumptie kan dan worden verbonden met data sets met gegevens betreffende de productie van de creatieve industrieën van de Nederlandse Golden Eeuw. Tot nu toe zijn de volgende sets geheel of gedeeltelijk in de Golden Agents infrastructuur gepubliceerd.

 • Stadsarchief Amsterdam: Index op het notarieel archief
 • Stadsarchief Amsterdam: Index op kwijtscheldigen
 • Stadsarchief Amsterdam: Index op doopregisters
 • Stadsarchief Amsterdam: Index op ondertrouwregisters
 • Stadsarchief Amsterdam: Index op boetes op trouwen en begraven
 • Stadsarchief Amsterdam: Index op confessieboeken
 • Stadsarchief Amsterdam: Index op begraafregisters
 • Ecartico
 • Onstage
 • Rijksmuseum
 • STCN
Chiara Latronico
Senior Data Manager
Harm Nijboer
Senior Data Manager
Jauco Noordzij
Leader WP1 - SW Infrastructuur
Jirsi Reinders
Data Curator
Judith Brouwer
Data Curator
Leon van Wissen
Scientific Programmer
Veruska Carretta Zamborlini
Ontologies Specialist - Modeler